Om oss

Vi inviterer dere til å nyte natur og det gode liv på Tuvsjyen – her vil du finne en vennlig, avslappende atmosfære og god service. Vår familiehistorie går tilbake 6 generasjoner i Saltstraumen, som gir sterke røtter og kunnskap om historien.

Tuv i Saltstraumen har en interessant historie i tillegg til flott natur, dyreliv, fiske- og dykkemuligheter. Historien går tilbake ca 11.000 år til en av Norges første steinalderbosetninger etter siste istid. Landskapet og rikt utvalg av fisk / vilt kan forklare hvorfor dette stedet ble valgt. Hvis du er interessert i å lære mer, vil det være en glede og dele denne spennende historien med deg rundt bålet.

Om Saltstraumen

Dette unike naturfenomenet, verdens sterkeste malstrøm med en gripende historie gjennom 11000 år vil aldri slutte å fasinere gjestene eller de fastboende. 


Hver 6. time presser 400 millioner kubikkmeter vann seg gjennom sundet som er 150 meter bredt og 3 kilometer langt mellom Saltenfjorden og Skjerstadfjorden. Det oppstår voldsomme straumvirvler ca hver 6.time. Disse virvlene kan bli 10 meter i diameter og 4-5 meter dype på overflaten. 

De som kjenner kreftene i Saltstraumen har stor respekt for virvlene og vannets hastighet som kan bli opptil 20 knop på det sterkeste. Saltstraumen er sterkest like etter ny- og fullmåne. 

Usynlig for øyet fortsetter de store kjelene å danne luftspiraler flere meter nedover.
Det kan være livsfarlig å ferdes i selve Saltstraumen så all ferdsel på sjø og land skjer på eget ansvar. Ved snu-tidspunktene ligger straumen stille - ser idyllisk og fredelig ut på overflaten. Vi anbefaler at gjestene orienterer seg godt om de lokale forholdene. Tidspunkt for sterkest straum finner du på tidevannstabellen for Saltstraumen

Saltstraumen er dykkerens paradis fordi strømmene skaper en fantastisk spenning og utilgjengelighet store deler av tiden, kombinert med det klare vannet (vannet er spesielt klart på vinteren), flott natur, den rike floraen,alle fiskeslagene og annet rikt sjøliv. 
Dykk i selve Saltstraumen bør gjøres rundt snu-tidspunktene når straumen er roligst. 
De som "tør" kan beundre og ta bilder av den spennende steinbiten.
Dykk bør gjøres sammen med lokalkjent autorisert guide. 
Guiding, luft, utstyrsleie og kurs får dere hos : Nord&Ne

Det finnes skipsvrak i omegnen og deriblant en for alltid gjemt, utilgjengelig 3000 tonn kopperskatt på 70 meters dybde. Skatten befinner seg i vraket fra "Hero", en svensk malmbåt som fikk en dramatisk skjebne i Saltstraumen på beg. av 1900-tallet. 

Saltstraumen er et naturskjønt paradis kjent som verdens sterkeste malstrøm.
Området er utmerket som ferie- og arrangementsarena med variert utvalg av overnattingsmuligheter og aktiviteter i nærheten av hverandre.


I Tuvsjyens nærområde:

- Gjestfri arena for arrangementer og ferie/fritid, attraksjon i verdensklasse med vakker rekreasjonsnatur og rikt viltliv på sjø og land. Saltstraumen er bl.a. matfat for ca.30 havørnfamilier. 

- Flere tilbydere av båtutleie og fiskeutstyr.  

- Guiding for fiske-/dykketurer eller langs fortidsminnestier.  

- Matbutikk med bensinpumper utenfor, kafe, hotell, campingplass, kirke, museum.   

- Saltfabrikk (Saltbrygga, Arctic Salt AS) som produserer verdens raskeste havsalt ut av vann fra Saltstraumen.

- Dykkersenter NORD&NE

- Langrennsløype på Straumøya. 

- Alpinanlegg kun 45 km fra Saltstraumen

- Inngangsporten til de vakre Børvasstindan

- Natursti med steinalderhistorie der ca 11.000 år gamle boplasser ble funnet på Tuv samt natursti med vikinggraver på Knaplund.

- Geologiløype ved Åselistraumen, her finner vi spor fra en bre som dekket området under siste del av istiden for ca 10 000 år siden. Berggrunnen kan berette om storstilte geologiske prosesser for ca 430 millioner år siden.

Hvordan komme seg til Tuvsjyen

Fra Bodø/Fauske/Løding/Tverlandet følges RV17 over begge broene i Saltstraumen. Ta andre vei til venstre (skilt 812, Misvær, Beiarn) og kjør ca. 1300 meter til dere ser gammene ved fjorden på venstre hånd.  

Fra E6 i nordlig retning (eller fra Silvervägen via E6 i nordlig retning) finnes skilt med avkjøring mot Saltstraumen Rv 812. Avkjøring er på stedet "Medby" i Saltdal, litt sør for Rognan. Følg samme vei nr. 812 fra avkjøringen og helt frem til Tuvsjyen.

Se kart  Veibeskrivelse